Bài thuyết trình Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty holcim Việt Nam

Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam là công ty liên doanh giữa tập đoàn Holcim(Thụy sĩ) và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Holcim có mặt trên 70 quốc gia trên thế giới. Vốn đầu tư lên đến 495 triệu USD (tỉ lệ vốn là 65% và 35%.) 1.500 nhân viên đang làm việc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC