Bài thuyết trình Đất ngập nước

Đây là hệ sinh thái bắt đầu từ kỷ cacbon, nơi bảo tồn gen, chuyển hóa các vật liệu hóa học, sinh học. Đất ngập nước đôi khi còn được mô tả như “ những quả thận của sinh cảnh” do chúng thực hiện các chu trình thủy văn và hóa học, là những nơi thu nhận ở hạ nguồn các chất thải có nguồn gốc tự nhiên và nhân sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC