Bài thuyết trình Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của cbcnv tại trường đại học công nghệ Sài Gòn

Trong thời đại KT tri thức ngày nay, vai trò của lao động trí óc ngày càng trở nên quan trọng hơn, thì con người là nguồn lực quý nhất của XH, là tài sản quý giá của DN. Sự ổn định nguồn nhân lực sẽ giúp các tổ chức - DN tiết kiệm được thời gian và chi phí (tuyển dụng, đào tạo, ), giảm các sai sót, tạo niềm tin và tinh thần đoàn kết trong nội bộ DN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC