Ký hiệu hóa học: F Khối lượng nguyến tố: 18,998 Vị Trí: ô số 19, nhóm VIIA, chu kỳ 2 Công thức phân tử: F2 Cấu hình e lớp ngoài cùng: 2s2 2p5 Flo nguyên chất là một khí màu vàng nhạt có tính ăn mòn do nó là một chất ôxi hóa mạnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC