Bài thuyết trình Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ Châu á – AIT: “Dịch vụ NHBL là cung ứng trực tiếp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh, hoặc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử viễn thông và công nghệ thông tin”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC