Bài thuyết trình Hệ thống thông tin trong sự nghiệp của bạn

Năm2008, điện thoại diđộng,BlackBerrys, cầmtay khôngdây,email, cáccuộcđốithoại trực tuyến đãtrở thành cáccôngcụthiết yếu trongkinhdoanh. Hơn 75 triệu người kinh doanh đãđăngký tài khoản dotcom, chừng 199 triệu người Mỹnối mạng,14triệu muasắmtrực tuyến mỗingày,40 triệu nghiêncứumộtsảnphẩmvà100triệu người sửdụngmộtcôngcụtìm kiếm Nếubạnvàdoanhnghiệp củabạnkhông kếtnốiInternet vàmạngkhôngdây,sẽ khôngcócơhộichobạnđạtđượcthành côngbạnmongmuốn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC