Bài thuyết trình Khủng hoảng nợ công

CP phát hành công cụ nợ UBND cấp tỉnh phát hành TP địa phuơng để đầu tư PTKT Khoản vay ngắn – trung – dài hạn trả lãi hoặc không trả lãi Vay từ CP nước ngoài, vùng lãnh thổ, TCTCQT, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC