Bài thuyết trình Kinh doanh điện tử và hợp tác toàn cầu

Bộphậnsảnxuất -Quảnlý casảnxuất, sắpxếp, bốtríchoconngười thựchiệnnhiệmvụsảnxuấttheokếhoạch. - Quảnlý hoạtđộngcủacácmáymóc, thiết bị và cácquytrìnhkinhdoanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC