Bài thuyết trình Loài tê tê và nguy cơ tuyệt chủng

“Một loài bị coi là tuyệt chủng khi không còn một cá thể nào của loài đó sống sót tại bất kỳ nơi nào trên thế giới”. Để bảo tồn một loài nào đó trước hết phải tìm được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt chủng, phải xác định được con người đã làm gì ảnh hưởng đến sự ổn định quần thể của loài và làm cho loài bị tuyệt chủng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC