Bài thuyết trình Lựa chọn thời điểm thị trường và cấu trúc vốn

Lýthuyết lựa chọnthời điểmthị trường(Market timingtheory) Lựachọnthời điểmthịtrường(Markettiming): đềcậpđếnviệclựa chọnthời điểmđểpháthànhcổ phiếutại mứcgiácaovàmualại tạimứcgiáthấp. Mụcđích:khaithác cácbiếnđộngtạm thờicủacổ phiếukhiso sánhvớicáccổphiếuhayhìnhthức tài chínhkhác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC