Bài thuyết trình Nâng cao hoạt động kinh doanh và quan hệ khách hàng thông qua các ứng dụng doanh nghiệp

“ThépBắcMỹ” -Công ty sản xuất thép lớn nhất nướcNga Hơn 100.000 nhân viên toàncầu thu hơn 22.4 tỷ USD (2008) Chiến lược kinh Tạo ra nền tảng toàn cầu, cung cấp thép chất lượng cao đến khách hàng cho dù họ ở nơi ông ty sản xuất thép và doanh Chiến lược kinh doanh: ra nền tảng sảnxuấtsản phẩm trên toàn cầu, cung cấp thép chất lượng cao đến khách hàng cho dù họ ở nơi nào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC