Bài thuyết trình Nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sau khi ra nhập WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là một định chế mang tính toàn cầu về kinh tế và thương mại. Được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1995. Đến hết năm 2007 WTO có 151 thành viên và hơn 20 nước nộp đơn đang đàm phán gia nhập. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO vào ngày 11/1/2007

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC