Bài thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại của sản phẩm tín dụng cá nhân HDBank

TSBĐ là BĐS, phương tiện vận tải, thẻ tiết kiệm TSBĐ được định giá tập trung. Tỷ lệ đảm bảo phụ thuộc vào xếp hạng tín dụng của khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC