Bài thuyết trình Những tác nhân thay đổi bí ẩn của công ty

Positive Deviance - PD (Lệch chuẩn tích cực ): Cá nhân hoặc một nhóm người đã, đang thực hiện những phương pháp khác biệt tốt hơn so với những người cùng cấp trong cùng điều kiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC