Bài thuyết trình Phân tích hiệu quả đánh giá kpi tại sfone

Mục tiêu: - Phân tích quy trình đánh giá KPI của trung tâm điên thoại di động CDMA Sfone để rút ra kinh nghiệm hoàn thiện quy trình xây dựng KPI cho doanh nghiệp . - Thảo luận,nhận xét và đánh giá để hoàn thiện quy trình đánh giá KPI, áp dụng cho Sfone và các doanh nghiệp khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC