Bài thuyết trình: Phương pháp nguyên cứu khoa học

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: Vẫn là cuộc họp giữa nhiều người nhưng người tham gia sẽ không phải di chuyển, không tốn kinh phí như hội nghị truyền thống. Việc giao tiếp, hội họp sẽ sử dụng công nghệ kết nối bằng Internet. Mọi người giao tiếp, tiếp xúc với nhau thông qua tiếng nói và hình ảnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC