Bài thuyết trình Quản trị nguồn nhân lực - Đề tài Khách sạn quốc tế Nova

(Bản scan) PHÀN 1: LỜI NÓI ĐÀU Là khách sạn mới thành lập với vị trí thuận lợi,tọa lạc tại trung tâm thành phố Nha Trang. NOVA sẽ là điểm dung chân lí tưởng là sự lựa chon tốt nhất cho du khách trong nước và quốc te,với ke hoạch xây dựng nhừng phòng nghi sang trọng tiện nghi.Nội thất hiện đại Đạt tiêu chuần 3 sao.Tất cả các phòng đều được trang bị máy điều hòa,bồn tắm nước nóng ,truycn hình vệ tinh,truyền hình cap,Internet...Quý khách có thê lựa chọn Nơi nghi dường thích hợp trên biên vào cuối tuần với dịch vụ cùa khách san.Chồ đê xe an toàn,từ vị trí cùa khách sạn quý khách có thê thăm quan thành phố Nha Trang dề dàng.mục đích cuối cungfcuat các doanh nghicp là phải đáp ứng được các yêu cẩu của khách hang,phụ thuộc vào khách hang.Vì thế cần phài phân tích các yếu tố tác đọng ,môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp,các chính sách cụ the đêt hoạch định nguồn nhân lực từ đó tạo điều kiện cho doanh nghicp tạo vị thế và chồ đứng trân thi trường.Xây dựng chiến lược để giừ được nhân tài,biết được cách dung người đồ phát huy khá nằng của nhân viên từ đó có kế hoạch nâng cao và tuyển chon phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC