Bài thuyết trình Tách chiết và thu hồi các hợp chất tự nhiên

Là những chất kết tinh được, một số ở dạng vô định hình hoặc lỏng sánh. Đa số không màu, một số có màu (anthraglycosid đỏ hoặc da cam, ) Có vị đắng. Độ tan khác nhau, phụ thuộc vào mạch đường và aglycon

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC