Bài thuyết trình Tập quyền

Thịtrườngtậpquyềnlàdạngthịtrườngmàtrênđó chỉ một sốhãngsảnxuấthầuhết haytoànbộsản lượngthịtrường. Mộttậpquyềngiốngnhưmộtđộcquyền, nhưngcó ítnhấthaicôngtykiểmsoátthịtrường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC