Bài thuyết trình Thông tin bất đối xứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ ở mức như xã hội mong muốn. Vì thế nó triệt tiêu đi tính hiệu quả của thị trường TBTT thể hiện chủ yếu qua hai mặt gây ra tổn thất xã hội hoặc không đạt đến phúc lợi xã hội là lớn nhất, thị trường hàng xấu hoặc là không tồn tại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC