Bài thuyết trình Thuật toán hungary cho bài toán vận tải

Xây dựng phương án ban đầu từ ma trận chi phí tương đương và không nhất thiết phải có độ lệch bằng 0, sau đó giảm dần độ lệch của phương án cho đến khi có nghiệm tối ưu. Ma trận chi phí (MT cước phí) C = (c ij ) Độ lệch: chênh lệch giữa lượng hàng cần phân phối và lượng hàng đã phân phối. Độ lệch dòng Độ lệch cột d i k = s i - x i u k u= 1 n å d j k = d j - x jt k t = 1 m å

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC