Bài thuyết trình Tìm hiểu về CRM(quản trị quan hệ khách hàng)

CRM là viếttắt của Customer Relationship Managemet–Quảntrị quanhệkháchhàng. • CRM khôngphảilà một thuậtngữcôngnghệ thuầntuý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC