Bài Thuyết trình tổng hợp NH3

Biết được amoniac là hoá chất quan trọng đặc biệt là trong nông nghiệp • Nắm được nguồn nguyên liệu sản xuất amoniac • Mô tả được các giai đoạn sản xuất amoniac • Hiểu được các điều kiện nhiệt độ , áp suất , xúc trong phản ứng điều chế amoniac

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC