Bài thuyết trình Tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu

Đối tượng là những mặt hàng có giá cả biến động mạnh với xu hướng khó nắm bắt. VD: xăng, dầu, sắt, thép, xi măng, gas, cà phê, nông sản, tiêu, . Thời hạn thực hiện dài, giao hàng nhiều lần. Thời điểm giao hàng chưa cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC