Bài thuyết trình Trung tâm tài chính ngân hàng New York

Năm 1524, Lịch sử của thành phố New York đã bắt đầu với chuyến thăm từ châu Âu đầu tiên đến khu vực của Giovanni da Verrazzano Thế kỷ 17, sau khi người Hà Lan mua "New Amsterdam" từ người Mỹ bản địa, họ đưa nô lệ châu Phi để lao động, xây dựng các bức tường bảo vệ ở ranh giới phía bắc của thành phố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC