Bài thuyết trình Xử lý nox bằng công nghệ scr với hệ xúc tác V2O5 /tio 2

2.1. Nguồn gốc 2.1.1. Nguồn gốc tự nhiên Oxit nitric được tạo ra trong cơn giông khi có sét N 2 + O 2 → 2NO (tia lửa điện) 2NO + O 2 → 2NO2 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO 2.1.2. Nguồn gốc sinh học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC