Bản kế hoạch marketing phát triển nội thất Hòa Phát

Không ngừng tăng trưởng và vững mạnh, giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất,năm 2008 công ty nội thất Hoà Phát đã đạt doanh thu thuần 1000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 triệu USD, tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức gần 20%. Sang năm 2009 công ty nội thất Hoà Phát đã cán đích thành công với kết quả tăng trưởng 12% so với năm 2008, quý III,IV công ty đạt mức tăng trưởng cao trên 23% so với cùng kỳ năm 2008. Năm 2010 sẽ là cột mốc đáng nhớ với sự kiện nội thất Hoà Phát tròn 15 tuổi. Để có được thành quả tốt nhất chào mừng sự kiện quan trọng này ban lãnh đạo công ty đã đề ra nhưng mục tiêu và định hướng cụ thể. Để ban lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư nắm bắt tinh hình nhanh chóng chúng ta phải lập bản kế hoạch marketing bản kế hoạch marketing này gồm những nội dung sau:  Trình bày những số liệu cơ bản có liên quan về thị trường, sản phẩm cạnh tranh, phân phối  Xác định những cơ hội mối đe doạ chủ yếu, những điểm mạnh điểm yếu và những vấn đề đang đặt ra cho sản phẩm  Xác định mục tiêu hướng tới của doanh nghiệp  Trình bày các chương trình marketing sẽ sử dụng để đạt được mục tiêu đó  Trình bày cách thức thực hiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC