Bán phá giá & chống bán phá giá trong thương mại của Việt Nam và trên thế giới

Bán phá giá trong thương mại có thể hiểu là hiện tượng xảy ra khi một loại hàng hóa được xuất khẩu từ nước này sang nước khác với mức giá thâp hơn giá bán của hàng hóa nước đó tại thị trường nội địa nước xuất khẩu, Cụ thểm nếu 1 sản phầm của nước A bán ở thụ trường nước A nhưng lại được xuất khẩu sang nước B với gia Y ( Y

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC