Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và hãy xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010

Việt Nam có mật độ dân số cao gấp 6 - 7 lần so với mật độ dân số chuẩn cao gấp 2 lần Trung Quốc và so với các nước đang phát triển thì gấp 10 lần. Trong năm 2004, dân số cả nước sẽ tăng khoảng trên 1,2 triệu người so với năm ngoái, và đến cuối năm sẽ là hơn 82 triệu người. Điều đó cho thấy quy mô dân số nước ta rất lớn.Vì thế dân số và phát triển là một trong những vấn đề kinh tế-xã hội hàng đầu của nước ta nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội. Quy mô và cơ cấu dân số là căn cứ quan trọng của các kế hoạch phát triển Kinh tế-Văn hoá-Xã hội như sử dụng lao động, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, chính sách dân số cũng như các vấn đề xã hội khác Để có số liệu chúng ta thường tiến hành các cuộc tổng điều tra dân số. Đây là nguồn số liệu tin cậy và chi tiết nhất về dân số nhưng việc làm đó đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và tiền của nên không thể tiến hành hàng năm được mà phải mười năm mới có thể làm một lần.Trong khi đó công việc lập kế hoạch phát triển các cấp, các ngành đòi hỏi phải có những số liệu mới nhất định.Công tác dự báo trở thành nhu cầu cấp thiết của thực tế.Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010”.Nghiên cứu đề tài này mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó.Tuy nhiên để có một kết quả dự báo tổng hợp chính xác cần có một sự hiểu biết chuyên môn sâu và nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài. Do thời gian và trình độ có hạn nên đề án của em không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến tận tình của thầy cô và các bạn để đề án được hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC