Báo cáo Bài tập Thiết kế mạng LAN quy mô một toà nhà

Giảm bớt những công việc nặng và tốn nhiều thời gian cho nhân viên + Quản lý các phòng ban được tốt và dễ dàng hơn + Việc thiết kế này đảm bảo cho các máy tính giữa các phòng có thể cùng chia sẻ dữ liệu cho nhau và dùng chung các thiết bị như máy in máy fax để giảm chi phí , thời gian cũng như sức lực của con người để đem lại hiệu quả tốt nhất khi thực hiện công việc + Để đưa các phương tiện kỹ thuật ứng dụng vào thực tế trong cuộc sống hằng ngày

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC