Báo cáo Bức tranh bất động sản Việt Nam 2011

Năm 2010, theo Quỹ tiền tệ thế giới IMF, GDP toàn cầu tăng hơn 4%, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới trong 3 thập niên vừa qua (GDP toàn cầu tăng trung bình 3,5% trong giai đoạn 1980-2009). Một điều đáng ngạc nhiên là không phải các nước có nền kinh tế phát triển thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Thay vào đó là các quốc gia có nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Brazil mới là nhân tố quyết định. Một năm vừa qua, nền kinh tế thế giới có những phản ứng trái chiều. Mỹ phải đối mặt với nạn thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế thấp hơn mong đợi. Mặc dù nền kinh tếMỹđã đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng, 3,7% trong quý 1, nhưng đây làtỷ lệtăng trưởng cóđược chủyếu nhờ gói kích thích kinh tếkhổng lồ trước đó. Trước tình hình tỷ lệthất nghiệp của Mỹvẫn ởmức 9,6 – 9,8%, nền kinh tếMỹđã cómức tăng trưởng chững lại trong quý 2 và3 chỉ còn 1,7% và2,6%, Chính phủMỹđã tiếp tục duy trìcác gói cứu trợ, đặc biệt lànới lỏng tiền tệvề lượng trị giá 600 tỷUSD vào tháng 11.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC