Báo cáo Cập nhật tình hình vĩ mô - Năm 2010 kết thúc nhẹ nhàng

Việt Nam kết thúc năm 2010 chứng kiến mức tăng trưởng 6.78% của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dưới sự phục hồi của các hoạt động phi nông nghiệp. So với năm 2009, những ngành dẫn đầu trong mức tăng trưởng bao gồm công nghiệp & xây dựng (tăng 7.7%), dịch vụ (tăng 7.52%). Nền kinh tế đang trên đà phục hồi, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14% lên VND 794.2 nghìn tỷ ( tính trên mức giá năm 1994) được đóng góp phần lớn bởi khối doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng 36% (tăng 14.7%) và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 42% (tăng 17.2%). Về tình hình tiêu dùng, khối bán lẻ đạt VND 1.56 nghìn tỷ ( tính theo giá tại thời điểm 2010), tăng 24.5% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì mức tăng này là 14% với giá trị tuyệt đối từ giao dịch thương nghiệp ( với mức tăng 25%). Phần còn lại được đóng góp bởi dịch vụ khách sạn (VND 172 nghìn tỷ, tăng 21.8%) và du lịch (VND 15.3 nghìn tỷ, tăng 28.5%)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC