Báo cáo chương trình đánh giá nhanh tình hình tiếp cận insulin tại Việt Nam 2008 (tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam)

1. Tóm tắt sơ lược Mục đích của việc thực hiên Chương trình Đánh giá nhanh Tình hình Tiếp cận insulin tại Việt Nam (viết tắt tiếng Anh là RAPIA) là xác định rõ những rào cản đến với thuốc và chăm sóc mà bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) ở Việt Nam gặp phải để từ đó mang lại thay đổi bền vững, có thêm dữ liệu về bệnh ĐTĐ và những ảnh hưởng về mặt tài chính mà bệnh gây ra đối với hệ thống y tế cũng như cho người dân trong điều kiện tiếp cận như vậy. Hệ thống y tế ở Việt Nam cần phát triển những mô hình kiểm soát bệnh mãn tính nhằm giải quyết những ảnh hưởng tiềm tàng về con người và kinh tế do xu hướng các bệnh mãn tính ngày một gia tăng tại quốc gia này. Xu hướng gia tăng các bệnh mãn tính có thế trở thành gánh nặng quá sức đối với hệ thống y tế, các hộ gia đình và do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC