Báo cáo Chuyên đề vi sinh đại cương - Vi khuẩn gram âm

Năm 1884, phương pháp nhuộm gram được công bố. Nhuộm Gram là một phương pháp nhằm phân biệt các loài vi khuẩn. + Vi khuẩn gram dương sẽ bắt màu tím của chất tím kết tinh. + Vi khuẩn gram âm sẽ bắt màu hồng của thuốc nhuộm Safranin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC