Báo cáo Công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia hơi Bình Thạnh và áp dụng Haccp vào sản xuất

(Bản scan) Đất nước ngày càng phát triển nhu cầu đời sống con người ngày càng cao. Do đó ngành công nghệ thực phẩm đang chiếm một vị trí quan tọng trong đời sống con người. trong đó ngành công nghệ sản xuất bia đang chiếm ưu thế, góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đi lên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC