Báo cáo Công nghệ xanh năng lượng sạch

NĂNG LƯỢNG SẠCH  Là nguồn năng lượng không có chất thải hoặc có chất thải nhưng không gây ô nhiễm bầu không khí và ô nhiễm nguồn nước hoặc không ảnh hưởng tới môi trường sống của con người và hệ sinh thái.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC