Báo cáo Đánh giá hiện trạng tuân thủ Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ của các công ty sản xuất Sản phẩm Thay thế Sữa mẹ

Mùa xuân năm 2015, Quỹ Tiếp cận Dinh dưỡng (ATNF) tiến hành các khảo sát dân cư thử nghiệm tại Hà Nội, Việt nam và Jakarta, Indonesia để đánh giá có hệ thống sự tuân thủ của các nhà sản xuất các sản phẩm thay thế sữa mẹ (SPTTSM) đối với Luật Quốc tế về Tiếp thị các Sản phẩm thay thế sữa mẹ (gọi tắt là Luật Quốc tế) và Nghị quyết tiếp sau của Hội đồng Y tế Thế giới. Mục tiêu của các nghiên cứu này nằm cung cấp phân tích đầu vào cho Chỉ số Tiếp cận Dinh dưỡng 2016. Định nghĩa của các sản phẩm thay thế sữa mẹ được lấy từ cả Luật Quốc tế và hướng dẫn triển khai của WHO vào tháng 7 năm 2013.1 Luật Quốc tế được coi là có tính ứng dụng đối với tất cả các sản phẩm khi được đưa ra thị trường hoặc nếu không, đối với các sản phẩm đại diện phù hợp, đã có hoặc không có chỉnh sửa, để thay thế một phần hoặc hoàn toàn sữa mẹ. Các sản phẩm được gọi là sản phẩm thay thế sữa mẹ và được đưa vào trong nghiên cứu này bao gồm sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ sơ sinh (một SPTTSM có thể thay thế hoàn toàn các yêu cầu dinh dưỡng thông thường cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi), sản phẩm dinh dưỡng công thức cho giai đoạn bổ sung (cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên), sữa dinh dưỡng (các sản phẩm sữa thường được tiếp thị cho các trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 12 đến 24 tháng tuổi), và thức ăn bổ sung cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Luật Quốc tế cũng áp dụng trong việc tiếp thị bình sữa, núm vú và vú ngậm nhân tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC