Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Bản scan) Sử dụng rượu bia là hành vi gắn liền với văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nhành rượu bia và đồ uống có cồn, Việt Nam là một trong số it quốc gia đang có xu hướng tăng nhanh về mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn bình quân đầu người trong khi mức tiêu thụ của toàn thế giới trong thập kỷ qua hầu như không thay đổi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC