Báo cáo Đánh giá việc thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã tại phường Thới An Đông- Quận Bình Thuỷ thành phố Cần Thơ (07-03-12-03-2011)

Có kế hoạch tháng, quý, năm đầy đủ, có sơ kết rút kinh nghiệm. - Có thực hiện 9 sổ theo quy định của Bộ y tế. - Có ghi chép đầy đủ các cột mục, quản lý sổ sách tốt. - Có quyết định thành lập ban quản lý hành nghề y, dược tư nhân, có sổ quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, có biên bản kiểm tra. - UBND có hỗ trợ theo thông tư 119. - Sổ sách chứng từ cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC