Báo cáo Độ dẫn và Chloride

Chloride Chloride là một ion quan trọng trong những tầng nước mặt và nước thải, và nồng độ của nó trong nước tự nhiên thay đổi rộng Trong nước biển và nước từ những hồ thuộc biển có nồng độ chloride cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC