Báo cáo Độ kiềm - Độ cứng

Phương pháp đơn giản, nhanh chóng và không đắt trong việc định độ cứng là chuẩn độ với acid ethylenediamintetraacetic (EDTA) thông qua màu sắc tự nhiên do nó tạo ra. Tạo phức với các kim loại hóa trị 2 như canxi: Ca 2+ + EDTA  {Ca.EDTA} phức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC