Báo cáo Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Nhật Anh

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường cùng với sự quản lý của Nhà nước, nước ta đã gia nhập WTO và FTA, do đó song song với công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia thì vấn đề phát triển kinh tế vẫn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhưng điều quan trọng đó là việc sử dụng đồng vốn bằng cách nào để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đương đầu. Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp là vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lí sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản lí và sử dụng vốn là yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp thông qua các kết quả và hiệu quả kinh tế đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp phải có phương án sử dụng đồng vốn sao cho hợp lí, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất từ đó chọn ra tiền đề vững chắc cho hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Đợt thực tập lần này tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHẬT ANH đã giúp em hiểu rõ hơn về hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty và ảnh hưởng của bộ phận kế toán này đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng và bộ phận nền kinh tế nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC