Báo cáo Hạch toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ cựu Kim Sơn

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay, sự thay đổi về cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách hoàn thiện, nhằm tạo sự ổn định môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính lành mạnh, các quan hệ hoạt động tài chính với tư cách là công cụ quản lý tài chính. Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, đảm bảo tổ chức thông tin cho việc ra quyết định kinh tế có hiệu quả. Vì vậy, kế toán không những đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính của Nhà nước mà ngày càng quyết định tổ chức chặt chẽ, trở thành công cụ quản lý kinh tế quan trọng đặt biệt hữu hiệu đối với hoạt động tài chính của doang nghiệp. Sự đổi mới từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường đã đưa các doanh nghiệp sang một nhịp độ hoạt động mới nhằm nhanh chóng thích nghi với thị trường kinh doanh mới, nền kinh tế thị trường đã đưa ra nhiều cơ hội đồng thời cũng tạo nhiều thử thách cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và tự loại bỏ nhau khi không có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường nước ta càng ngày vững mạnh. Trong công tác kế toán, hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng bởi đó là khoản cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời thể hiện trình độ tổ chức, năng lực quản lý, chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức đó, cùng với kiến thức tiếp thu tại trường và quá trình thực tế nên em đã chọn đề tài: “Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung báo cáo gồm 3 phần cơ bản sau:  Phần 1: Cơ sở lý luận của chuyên đề.  Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn.  Phần 3: Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn. Qua đây, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo phòng kế toán của công ty đã tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đợt thực tập của mình. Về phía nhà trường, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Kế toán và giáo viên hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC