Báo cáo Hệ thống xử lý nước thải công ty liên doanh tôn Phương Nam

Với nguồn nhân lực chất lượng, giàu kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính, tâm huyết cống hiến cho cộng đồng và là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực khoa học môi trường, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Công nghệ xanh được nhà nước giao cho những chức năng và nhiệm vụ như sau: Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thiết kế các công trình xử lý chất thải. Thiết kế các công trình cấp thoát nước. Thi công và lắp đặt hệ thống xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, xử lý khí thải và tiếng ồn, công trình cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.) Dịch vụ khoa học công nghệ: đánh giá tác động môi trường, tư vấn lập dự án khả thi bảo vệ môi trường, phân tích chất lượng môi trường ( nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn), giám sát môi trường. Đào tạo dạy nghề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC