Báo cáo Hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

(Bản scan) Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống ổn định: Chịn giống có hoạt tính sinh học ổn định (sinh enzym amylase, protease; đối kháng với vi sinh vật gây bệnh tôm cá, an toàn với động vật nuôi); Hoàn thiện qui trình nhân giống cấp I, cấp II (ổn định các thông số kỹ thuật như: môi trường, nhiệt độ, tỷ lệ giống, thời gian...)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC