Báo cáo Khảo sát cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền, nắp-Thân máy và xy lanh

Ngành ô tô chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và trong lĩnh vực quốc phòng. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới đã được áp dụng nhanh chóng vào công nghê chế tạo ô tô. Các tiến bộ khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn nhằm mục đích giảm cường độ lao động cho người lái, đảm bảo an toàn cho xe, người, hàng hóa và tăng tính kinh tế nhiên liệu của xe. Nhằm nâng cao kiến thức và áp dụng khoa hoc vào lĩnh vực nghiên cứu, nằm trong mục tiêu đào tào cho sinh viên ngành cơ khí động lực ôtô của trường cũng như góp một phần nhỏ làm phong phú thêm các bài giảng hay tài liệu tham khảo cho các sinh viên về động cơ nhất là động cơ diesel trang bị trên ô tô. Vì vậy, trên cơ sở đó em được chọn làm đề tài về: “KHẢO SÁT CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN, NẮP-THÂN MÁY VÀ XYLANH”. Với vốn kiến thức và thời gian có hạn nên bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy trong khoa động lực để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Trong thời gian làm khóa luận em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn trong nhóm làm đề tài và các thầy trong khoa. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Quốc Hoàng đã giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC