1. Khái niệm Xét về mặt cấu tạo: khuôn 2 tấm là loại khuôn có 1 mặt phân khuôn bao gồm : phần cố định và phần di động Về nguyên lý hoạt động: mở 1 lần để lấy sản phẩm và kênh nhựa 2. Cấu tạo. Chức năng của các yếu tố cấu thành khuôn: 1. Vít lục giác : liên kết các tấm khuôn và tạo tính thẩm mỹ. 2. Vòng định vị : định tâm giữa bạc cuống phun và vòi phun. 3. Bạc cuống phun : dẫn nhựa từ máy ép phun vào các kênh dẫn nhựa 4. Khuôn cái : tạo hình cho sản phẩm 5. Bạc định vị : đảm bảo vị trí tương quan giữa khuôn đực và khuôn cái 6. Tấm kẹp trước : giữ chặt phần cố định của khuôn vào máy ép. 7&11. Vỏ khuôn cái và vỏ khuôn đực : thường được làm bằng vật liệu rẻ tiền hơn so với khuôn cái nhằm đảm bảo tính kinh tế mà vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật. 8. Chốt hồi : hồi hệ thống đẩy về vị trí ban đầu khi khuôn đóng 9. Khuôn đực : tạo hình cho sản phẩm. 10. Chốt định vị : dẫn hướng và định vị khi khuôn đóng 12. Tấm đỡ : tăng bền cho khuôn trong quá trình làm việc. 13. Gối đỡ : tạo khoảng trống để tấm đẩy hoạt động 14. Tấm giữ : giữ các chốt đẩy. 15. Tấm đẩy : đẩy các chốt đẩy đề lói sản phẩm rời khỏi khuôn 16. Tấm kẹp sau : giữ chặt phần di động của khuôn trên máy ép nhựa. 17. Gối đỡ phụ : tăng bền cho khuôn trong quá trình ép phun. TLTK: chương 1_ GT công nghệ ép phun Tr2 3. Nguyên lý hoạt động. • Ban đầu, phần bàn máy của khuôn động sẽ chuyển động từ trái qua phải, mang theo phần khuôn động (Core Side).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC