Báo cáo Luận văn Nghiên cứu kỹ thuật mimo-Ofdm ứng dụng trong hệ thống thông tin không dây

Kỹthuật ghép kênhphânchia theo tần số trực giao (OFDM). Ưuđiểm: Chốngđượcfading chọn lọc tần số, nhiễu liênkýtự(ISI) Nhượcđiểm: PAPRlớn, rấtnhạyvớihiệuứngDoppler, hiệusuấtsửdụngđườngtruyềngiảm. Kỹthuậtsửdụngđaantenphátđaantenthu(MIMO) Ưuđiểm: Tăngdunglượng kênhtruyền, tăng tốcđộdữ liệu, giảmđượcxácsuấtlỗibit Nhượcđiểm: Hạnchếởhệthống băngrộng,khitốcđộ dữliệutăngdẫnđếnnhiễuliên kýtựcũngtăng. Cáchệthống thông tin tương lai đòihỏiphảicódung lượng lớn, tốc độcao,hạnchếnhiễu,sửdụngbăngthông hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC