Báo cáo Mô phỏng công nghệ CNG

Dòng khí từ nguồn được dẫn vào đường ống thu nhất, đường ống có kích thước 6 inch, làm việc ở áp suất 23 bar, chiều dài 20m, có các hệ thống để bảo ôn bên ngoài. Dòng khí được dẫn qua van và các hệ thống đo lưu lượng (flow meter ) trước khi vào hệ thống đường ống thứ 2. Hệ thống đường ống này có cấu tao hoàn toàn tương đương với đường ống trước. Nhưng chiều dài là 50m và là đường ống trung gian trước khi đưa tới cụm máy nén. Cuối đường ống này có lắp van an toàn. Vì trong quá trình xử lý khí, an toàn phải được đảm bảo trên hết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC