Báo cáo nghiên cứu - Báo cáo kết quả tự kiểm định Trường Trung Cấp nghề Quảng Bình

I. NHẬN XÉT CHI TIẾT VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ CỦA TRƯỜNG 1. Cấu trúc báo cáo: Báo cáo tự kiểm định của Trường có đầy đủ các mục theo mẫu quy định, các mục có sắp xếp đúng thứ tự theo mẫu định dạng của Tổng cục Dạy nghề gồm phần giới thiệu về Trường, phần kết quả tự kiểm định của trường, phần kết luận và kiến nghị. 2. Nội dung báo cáo: 2.1. Nội dung Phần Giới thiệu chung về Trường: Phần Giới thiệu chung về nhà trường trình bày đầy đủ, chi tiết, tóm tắt các thông tin giới thiệu về Trường, thông tin về lịch sử phát triển Trường, nêu được các số liệu cụ thể về quy mô đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của Trường. Tuy nhiên, có nhiều nội dung chưa thống nhất trong báo cáo, cụ thể: - Mục 2.1: Lịch sử phát triển trường: + Báo cáo có ghi tên nghề “Chế biến món ăn” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 – Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn”. + Báo cáo có ghi tên nghề “May và thiết kế thời trang” là mâu thuẫn với tên nghề ghi tại Mục 2.4 - Ngành nghề đào tạo ghi tên nghề “May thời trang” (tên nghề có sự điều chỉnh tại Thông tư 17 và mới đây là Thông tư 21). + Dòng 2 (ý cuối mục 2.1), có cụm từ mâu thuẫn với ý 3 (mục 2.2): “.trang thiết bị đồng bộ, hiện đại .” - .“khá đồng bộ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC